Про нас
Наші проекти
Наші видання
Наші тренінги
Новини
 

Національний Ярмарок інституційного розвитку: старт реєстрації

 

 
 
 

  «Розвиток молодіжних центрів зеленого туризму «Зелентур»:

   Проект «Інституту соціальної політики регіону» «Розвиток молодіжних центрів зеленого туризму «Зелентур» був підтриманий Антикризовою гуманітарною програмою Міжнародного фонду «Відродження».

   Даний проект був спрямований на розв`язання проблеми зайнятості молоді на селі шляхом популяризації активного відпочинку серед населення регіону та залучення до організації власної справи у сфері зеленого туризму молодих людей, які зараз проживають у сільській місцевості, або тих, хто планує пов’язати свою подальшу професійну діяльність з працею на селі.

   З квітня по жовтень 2011 р., впродовж терміну реалізації проектної проекту, було:
• здійснено дослідження ресурсного потенціалу Харківської області в контексті розвитку зеленого туризму
• створено спеціалізований інтернет-портал щодо молодіжного зеленого туризму на Харківщині (www.zelentur.kh.ua );
• видано методичний посібник щодо підприємницької діяльності у сфері зеленого туризму;
• проведено 10 тренінгів у Богодухівському, Ізюмському, Красноградському, Лозівському та Харківському районах Харківської області для зацікавлених осіб (депутатів місцевих рад, працівників освіти, культури, галузі роботи з молоддю, служб зайнятості, журналістів, лідерів громадських організацій та бізнес-асоціацій) та представників соціально активної молоді, які мають бажання започаткувати власну справу у сфері зеленого туризму;
• проведено 4 тренінги для студентів ВНЗ м. Харкова;
• виготовлено відеоролик щодо можливостей для молоді у сфері зеленого туризму та забезпечення його трансляцію на місцевих телеканалах;
• виготовлено інформаційну листівку щодо можливостей для молоді у сфері зеленого туризму, яку було розповсюджено її у всіх районах Харківської області;
• Спільно з Харківським регіональним Фондом підтримки підприємництва, Молодіжним центром праці та Харківським обласним методичним центром туризму створити молодіжний центр «Зелентур» з метою організації додаткових робочих місць на селі та вторинної занятості серед молоді у сфері зеленого туризму.

   «Від утриманства до підтримки»:

   В ході реалізації проекту «Від утриманства до підтримки», підтриманого в рамках харківського міського конкурсу соціальних проектів «Інститутом соціальної політики регіону» спільно з «Центром стратегічних досліджень та інноватики» було досліджено вітчизняний (мм. Суми, Чернівці, Львів, Київ, Одеса) та зарубіжний досвід (м. Цинциннаті, США) ресоціалізації та реінтеграції бездомних і безпритульних громадян, проведено інтерв’ювання бездомних у м. Харкові з метою визначення основних причин проблемного стану, ідентифікації їх першочергових потреб та можливих шляхів ре соціалізації. Біла проведена фокус-група з фахівцями (представники органів місцевого самоврядування, МВС, державної служби зайнятості, громадських організацій, соціальні працівники, соціологи, психологи, юристи тощо), які мають відношення до вирішення проблем безпритульництва у м. Харкові. Також була розроблена, видана та розповсюджена серед цільової групи проекту пам’ятка для безпритульних громадян. За підсумками реалізації проекту в Міському центрі ресоціалізації та реінтеграції бездомних і безпритульних громадян 23 листопада 2011 року круглий стіл «Від утриманства до підтримки: проблеми та перспективи соціальної реінтеграції бездомних громадян у м. Харкові».